Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Cijena priključenja – naknada za priključenje

Naknada za priključenje sastoji se od troškova izvedbe priključka i troškova za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu.

Troškovi izvedbe priključka sastoje se od troškova pripremno završnih radova i troškova građenja priključka.

1.Trošak pripravno završnih radova u mreži određuje se po mjernom mjestu prema instaliranom kapacitetu i iznosi:

 • za kategoriju priključka I i priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h 
  121,47 EUR (915,20 kn)
 • za kategoriju priključka II i priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, manji ili jednak 400 kWh/h       386,92 EUR (2.915,25 kn)
 • za kategoriju priključka III i priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, manji ili jednak 4000 kWh/h     659,90 EUR (4.972,00 kn)
 • za kategoriju priključka IV i priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h 
  1.069,41 EUR (8.057,50 kn)

Gornje cijene su bez PDV-a.
 

2. Troškovi građenja priključka ovise o sljedećim elementima:

 • terenu u kojem se polaže priključak (zemlja, asfalt, makadam, kamen),
 • duljini priključka,
 • veličini, tipu i broju mjernih mjesta,
 • mjestu priključka i potrebi ugradnje protupožarnog ukopanog zapora u javno prometnoj površini,
 • dimenziji priključka
 • tlaku plina u plinovodu

Elementi koji utječu na cijenu poredani su, približno prema utjecaju na cijenu. 
 

3. Troškovi za izvanredno stvaranje uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuju se Elaboratom a sastoje se od sljedećih elemenata:

 • Trošak izrade projektne dokumentacije
 • Trošak ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona
 • Troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa
 • Troškova nabave potrebnih materijala i opreme, te izvođenje strojarskih, elektro, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajučih radova

4. Troškovi isporuke plinomjera i druge mjerne regulacijske i sigurnosne opreme 

 • utrvđuju se prema tržišnim cijenama