Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

FAQ

Najčešća pitanja i odgovori vezano na plinofikaciju.

P: Koja je osnovna dokumentacija potrebna pri podnošenju zahtjeva za priključenje na plinski distribucijski sustav?
O: Akt o odobrenju građenja (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), dokaz o vlasništvu, glavni projekt strojarskih plinskih instalacija.

P: Koja je eventualna dodatna potrebna dokumentacija koja se prilaže u postupku plinofikacije?
O:U slučaju priključenja trošila na dimnjak budući potrošač dužan je kod područnog dimjačara ishoditi atest - vidjeti popis ovlaštenih dimnjačara na ovoj WEB stranici

P: Cijena priključenja i način plaćanja
O: Troškovi priključka sastoje se od troškova same izgradnje i od troškova pripremno završnih radova. Trošak izvedbe priključaka (građevinski, strojarski radovi i oprema) plaća se jednokratno i ovisi o duljini priključka, vrsti terena i eventualno potrebnim sanacijama. 

P: Izvedba unutarnje plinske instalacije
O: Unutarnju plinsku instalaciju (razvod plina od ulaza u kuću do plinskih trošila) izvodi ovlašteni plinoinstalater, nakon što je investitor osigurao projektnu dokumentaciju – glavni projekt strojarskih instalacija. Popise ovlaštenih plinoinstalatera možete naći na ovoj WEB stranici.

P: Cijena unutarnje plinske instalacije
O: Cijenu ovih usluga i radova investitori ugovaraju  i plaćaju izravno plinoinstalaterima.

P: Postoje li troškovi prema ENERGO METANU kod unutarnje plinske instalacije
O: ENERGO METAN prije izvođenja radova i punjenja plinom instalacije obavlja pregled i kontrolu dokumentacije, nadzire izvođenje, i preuzima instalaciju. Ova usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku za nestandardne usluge kojega možete naći na ovoj WEB stranici.

P: Trajanje postupka plinofikacije?
O: Od podnošenja zahtjeva do ugradnje brojila cca. 30 dana, ukoliko je građevina u zoni izgrađene distribucijske mreže

P: Koji je postupak kod prijenosa brojila na novog vlasnika?
O: Potrebno je dostaviti kopiju ugovora o kupoprodaji i primopredajni zapisnik sa stanjem brojila kod preuzimanja. 

P: Da li je kod kućanstava moguće dogovoriti „paušalno“ plaćanje potrošnje u jednakim mjesečnim iznosima i konačni obračun krajem godine.?
O: Ne. Opći uvjeti za opskrbu plinom propisuju obračunsko razdolje od 3 ili 6 mjeseci, unutar kojeg se potrošačima ispostavljaju mjesečne akontacije na bazi potrošnje iz ranijih godina. ENERGO METAN je na svom području uveo tromjesečni obračun s akontacijskim ratama za prva dva mjeseca i obračunski račun po očitanju na kraju tromjesečja.

P: Može li se kod kućanstava dobivati mjesečno račun za potrošnju prema očitanju?
O: Opći uvjeti za opskrbu plinom predviđaju takvu mogućnost ali kao tzv. nestandardnu uslugu potrošaču, koja se posebno naplaćuje prema Cjeniku za  nestandardne usluge kojega možete naći na ovoj WEB adresi.