Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Zakoni i propisi (područje graditeljstva, plina i energetike)

Pogledajte zakone i propise iz područja graditeljstva, plina i energetike.

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13

Zakon o gradnji NN 153/13

Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 03/07

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima-pročišćeni tekst 

Zakon o energiji  NN 120/12, 14/14, 102/15

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 120/12

Zakon o tržištu plina NN 28/13, 14/14

Pravila o organizaciji tržišta prirodnog plina HROTE, 12/2014

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava NN 155/14

Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina  NN 122/16

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine NN 122/16

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom NN 158/13,  91/16, 116/16

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu NN 38/14, 28/15,  25/16

Metodologija o utvrđivanju naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta NN 76/14

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. NN 122/16

Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina NN 29/14