Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Energetski uvjeti

Energetski uvjeti

Energetske uvjete za priključenje na distribucijski sustav dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo, investitor priključka ili treća strana koju ovlasti investitor priključka (projektant)

Energetske uvjete u postupku odobravanja gradnje pribavlja nadležno upravno tijelo.

Energetske uvjete u svrhu izrade glavnog projekta za građevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola ili za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav, pribavlja investitor ili projektant.

Zahtjevu za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav, prilaže se akt kojim je odobreno građenje i opis plinofikacije građevine.

Energetskim uvjetima za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja, te uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

Energetske uvjete potrebno je pribaviti i pri: povećanju priključnog kapaciteta, priključenju samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav, promjeni na priključku, spajanju više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji i dijeljenju jednog obračunskog mjernog mjesta na više na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski sustav.
Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.

Energetske uvjete izdaje operator distribucijskog sustava - ENERGO METAN d.o.o.