Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Prava i obveze potrošača (vlasnika / korisnika)

Članci 50 i 51. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava ( (NN 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) navode prava i dužnosti distributera i korisnika priključenih na distribucijski sustav plina.

Krajnji kupac u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima dužan je između ostaloga:
– omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje plinomjera,
– omogućiti operatoru distribucijskog sustava fizički pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja, te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije,
– održavati plinski uređaj u takvom stanju da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu te u slučaju kvara takav kvar ukloniti bez odgađanja.

Operator distribucijskog sustava u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i Mrežnim pravilima ima pravo: krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina, odnosno ugovorenu uslugu distribucije plina između ostalog:
- u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,
- radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava,
- u slučaju neovlaštene potrošnje plina,
- u slučajevima kad se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza,
- kada ne ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava nije omogućen pristup potreban za
  planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskog mjernog mjesta,
- kada dva puta uzastopno ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava nije omogućeno očitanje plinomjera i druge mjerne opreme,
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, propisuje pregled i ispitivanje unutarnje instalacija u kategoriji kućanstva pri promjeni ili umjeravanju plinomjera, a najmanje jedanput u 10 godina, „ako drugim propisom nije određen kraći rok“. Obzirom propisani rok umjeravanja za plinomjere G-4 i G-6 koji iznose 8 odnosno 10 godine, u tom se roku obavlja i ispitivanje unutarnje instalacije. Zamjenu odnosno umjeravanje plinomjera obavlja ENERGO METAN. Postupak ispitivanja odobren je Rješenjem MUP-a broj 511-01-208-UP-I-6134/2-08.