Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Način obračuna potrošnje plina

ENERGO METAN, kao operator distribucijskog sustava, očitava stanje plinomjera krajnjih kupaca u kategoriji kućanstvo u obvezi javne usluge tromjesečno +/- 6 dana , a u grupi kućanstva tržišno i poduzetništvo mjesečno +/- 6 dana.


Obračusko razdoblje za kajnje kupce iz kategorije kućanstva u obvezi javne usluge je tromjesečno, a za krajnje kupce iz kategorija podzetništvo i kućanstva tržišna je jedan mjesec.

Iznos mjesečne novčane obveze krajnjeg kupca u obvezi javne usluge za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava određuje opskrbljivač u obvezi javne usluge na temelju prosječne mjesečne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, a pojedine mjesečne novčane obveze dostavljaju se tarifnom kupcu za cijelo obračunsko razdoblje.

Po isteku obračunskog razdoblja  opskrbljivač u obvezi javne usluge dostavlja krajnjem kupcu konačni obračun novčane obveze za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava u obračunskom razdoblju na temelju očitanja  stanja plinomjera i ispostavlja račun za obračunsko razdoblje.
 

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem u obvezi javne usluge ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera na temelju kojih je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan obračunati iznos mjesečne novčane obveze za isporučeni plin i naknade za korištenje distribucijskog i transportnog sustava, što se smatra nestandardnom uslugom.

Krajnji kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun obračunskog razdoblja u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku dospijeća. Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora.