Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Način obračuna potrošnje plina

ENERGO METAN, kao operator distribucijskog sustava, očitava stanje plinomjera krajnjih kupaca u tarifnoj grupi kućanstvo tromjesečno +/- 5 dana , a u grupi poduzetništvo mjesečno +/- 3 dana.

Iznos mjesečne novčane obveze tarifnog kupca za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava određuje ENERGO METAN - opskrbljivač tarifnog kupca na temelju prosječne mjesečne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, a pojedine mjesečne novčane obveze dostavljaju se tarifnom kupcu za cijelo obračunsko razdoblje.
Po isteku obračunskog razdoblja  ENERGO METAN - opskrbljivač u obvezi javne usluge dostavlja krajnjem kupcu konačni obračun novčane obveze za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog sustava u obračunskom razdoblju na temelju očitanja  stanja plinomjera i ispostavlja račun za obračunsko razdoblje.
Novopriključeni krajnji kupac koji koristi javnu uslugu i opskrbljivač u obvezi javne usluge sporazumno utvrđuju očekivanu mjesečnu potrošnju plina na temelju koje se određuje iznos mjesečne novčane obveze.
Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može s opskrbljivačem u obvezi javne usluge ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera na temelju kojih je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan obračunati iznos mjesečne novčane obveze za isporučeni plin i naknade za korištenje distribucijskog i transportnog sustava, što se smatra nestandardnom uslugom.
Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu može zahtijevati izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje plina unutar obračunskog razdoblja, što se drži nestandardnom uslugom i krajnji kupac je posebno plaća prema cjeniku za nestandardne usluge.
Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima pravo, kad se promjena cijene plina ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja, dostaviti operatoru distribucijskog sustava očitanje stanja plinomjera u roku koji odredi operator distribucijskog sustava.
Krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu, a ne dostavi očitanje stanja plinomjera, potrošnja plina do dana promjene cijene plina i nakon promjene cijene plina utvrdit će se linearnom interpolacijom prema broju dana potrošnje plina između dana očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja.
Krajnji kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun obračunskog razdoblja u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku dospijeća. Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od osam dana od primitka prigovora.