Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Zakoni i propisi (područje graditeljstva, plina i energetike)

Pogledajte zakone i propise iz područja graditeljstva, plina i energetike.

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13

Zakon o gradnji NN 153/13

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima-pročišćeni tekst 

Zakon o energiji  NN 120/12, 14/14, 102/15

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 120/12

Zakon o tržištu plina NN 18/18

Zakon o energetskoj učinkovitosti NN 127/14

Opći uvjeti opskrbe plinom NN 158/13, 74/17

Opći uvjeti opskrbe plinom NN 50/18

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava NN 50/18

Pravila o organizaciji tržišta plina HROTE 3/2017

Pravila o organizaciji tržišta plina NN 50/18

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu  opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu NN 34/18

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine NN 23/18

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina NN 48/18

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina NN 127/17

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta NN 48/18

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. godina NN 122/16

Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. HERA 11/2016

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom NN 65/15