Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Što je priključak, elementi priključka

Priključak je cjevovodni dio distribucijskog sustava kojim se povezuje plinska instalacija građevine s distribucijskim sustavom, uključivo i opremu koja je na njemu ugrađena i obračunsko mjerno mjesto.

U priključak spada i plinomjer, bez obzira na eventualni smještaj unutar same građevine. Priključak povezuje instalaciju i uređaje korisnika s distribucijskim sustavom.
Sastavni djelovi priključka su:

  • cjevovod od uličnog plinovoda do građevine
  • ukopani zapor u javnoj površini ukoliko se radi o zajedničkom ili industrijskom priključku
  • glavni zapor (slavina) na vanjskom zidu u ormariću
  • regulator tlaka (ukoliko je priključak srednjotlačni) koji srednji tlak do 4 bar plina spušta na niski tlak do 100 mbar s kojim se može ući u građevinu
  • plinomjer (u ormariću na vanjskom zidu ili unutar građevine)
  • slavina ispred plinomjera
  • ostali elementi koji ovise o veličini i tipu plinomjera, mjestu montaže i radnom tlaku trošila su: stabilizator tlaka, korektor tlaka i temperature, slavina iza plinomjera, manometar.
  • građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka ili operator distribucijskog sustava a prema odluci investitora priključka.

U svrhu izgradnje priključka investitor ili vlasnik građevine dužan je operatoru distribucijskog sustava:

  • dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka,
  • dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta.