Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Održavanje priključka i prijava kvarova

Održavanje priključaka obveza je operatora distribucijskog sustava – ENERGO METANA.

U svrhu neometanog održavanja, korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je omogućiti operatoru distribucijskog sustava pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta, a ako to ne omogući, operator distribucijskog sustava nakon dostavljene pisane obavijesti može korisniku sustava prekinuti isporuku plina.
Korisnik sustava priključen na distribucijski dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge mjerne opreme, opreme za regulaciju tlaka, skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormaru, kao i neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme.
Pri bilo kakvoj sumnji u kvar ili neispravnost plinskkog priključka, bez odlaganja nazovite besplatni dežurni telefon ENERGO METANA - 0800 33 66 30.

Molimo ovaj broj koristite samo za hitne slučajeve kako bi bio maksimalno dostupan

Zone odgovornosti kod priključka
Kućni priključak je u zoni odgovornosti Operatora distribucijskog sustava koji ga redovito održava, kontrolira i ispituje o svom trošku.
Potrošač je dužan čuvati priključak od oštećenja, a ako ista nastupe, dužan je o tome odmah obavijestiti ENERGO METAN.
Svi kvarovi i oštećenja na priključku koja je potrošač mogao spriječiti biti će otklonjeni o trošku potrošača.